İHRACATÇI BEYANI UYGULAMASI KALDIRILDI.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük tahsili hakkında kararın uygulanmasına dair tebliğin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ ve İthalatta alınan İlave Gümrük Vergilerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkında tebliğ (ithalat: 2017/4)’in yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ ile İHRACATÇI BEYANI uygulaması kaldırılmıştır.

Değişiklik tebliğlerine ulaşmak için 1- tıklayınız.

Değişiklik tebliğlerine ulaşmak için 2- tıklayınız.

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.