İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

12 Ekim 2021 tarih 31626 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/8) ile 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 49-51 inci sıraları yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye 52.nci sıra eklenmiştir.

49-     Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)

50-     Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)

51-     Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen> %10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler

“52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)”

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.