İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

16 Ekim 2021 tarih 31630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/9) ile 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 53-55.inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

53- Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20)

54- Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00)

55- Saf Amonyak (GTP: 2814.10)

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.