İLAÇ HAMMADDESİ MUAFİYET YAZISI BAŞVURULARI HK.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.12.2019 Tarih 73421605-106.05 sayılı genelgesi ile Sağlık Bakanlığının 93/4002 sayılı BKK ile 2019/20 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde düzenlediği “İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi”nin Tek Pencere Sistemine (TPS) dahil edilmiştir.

Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığına “İlaç Hammadde muafiyet yazısı” başvuruları Bakanlığın EBS sistemi üzerinden (https://ebs.titck.gov.tr/Login/LoginView?ReturnUrl=%2f ) yapılacak olup olumlu sonuçlanan başvurular için ıslak imzalı “İlaç Hammaddesi Muafiyet Yazısı” yerine, 23 rakamlı TPS (Tek Pencere Sistemi) numarası verilecektir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı duyusuna ulaşmak için tıklayınız