İLAÇ KUTU VE ŞİŞELERİNE GERİ KAZANIM KATILIM PAYI

10.12.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7153 sayılı Kanun ile 2872 sayılı Çevre kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş ve yeni maddeler eklenmiştir. Buna göre; ithal edilen kutulu veya şişeli ilaçların piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. İthalat sürecinde bir ödeme söz konusu değildir. İç piyasaya satışı yapılan ilaçlarda var olan kutu veya şişeli ambalajlar için adedine 1 kr. olmak üzere Çevre Bakanlığının Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına belirtilen dönemlerde ödeme yapması gerekmektedir.

Bilginize sunarız.

İlgili kanuna ulaşmak için tıklayınız.