İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI NORMALE DÖNDÜ.

31.12.2020 Tarihli 3.üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı daha önce yayımlanan İlave Gümrük Vergisi Kararlarının tümü yürürlükten kaldırılmış olup İlave Gümrük Vergisi uygulanan eşya listesi bu karar ile açıklanmıştır.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.