İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMA KARARINDA DEĞİŞİKLİK

22 Nisan 2021 Tarih 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3867 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3351 Sayılı karar ile yürürlüğe konulan İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda değişikliğe gidilmiştir.

Değişikliklere göre;

  • 57.01 ve 57.02 Tarife pozisyonundaki bazı halı ve yer kaplamaları, 58.05 tarife pozisyonundaki el ile dokunmuş duvar halıları, 8414.51.00.90.00 GTİP’li fanlar, 85.36 tarife pozisyonunda yer alan otomatik devre kesici ve soketler, 8714.10.90.00.19 GTİP’li Motosiklet aksam ve parçaları, 91.01, 9102, 91.03, 91.05 tarife pozisyonunda yer alan çeşitli saatler ile 9405.91.90.10.00 GTİP’li Projektörlere ait olan aksam ve parçalar ürünlerinin İlave Gümrük Vergisi oranları düşürülmüştür.
  • 3920.43.10.00.00 GTİP’li Kalınlığı 1mm. yi geçmeyen plastik film, 4818.90.90.90.00 GTİP’li Diğer kağıt ve kartonlar, 7228.50.69.00.11 GTİP’li Çapı 10 mm. veya daha az olan alaşımlı çelikten çubuk ve profiller kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta nihai kullanıma ilişkin hükümler uygulanarak İGV %0 olarak uygulanacaktır.
  • 8714.99.90.00.00 GTİP’li motosiklet, bisiklet veya engelli araç aksam parçaları (Tekerlekler hariç) kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta nihai kullanıma ilişkin hükümler uygulanarak İGV %0 olarak uygulanacaktır.
  • 54.03 Tarife pozisyonundaki bazı iplikler, 9018.31.90.00.00 GTİP’li plastik olmayan şırıngalar ile 8481.80.40.00.00 GTİP’li Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) İlave Gümrük Vergisi uygulanacak ürün listesinden çıkartılmıştır.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.