İRAN’DAN İTHAL EDİLEN DÜZ CAMLAR İÇİN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

20 Kasım 2021 günlü 31665 sayılı Resmi Gazetede 4824 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İran Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ile İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/7) yayımlanmıştır.

İran’dan yapılan 70.04, 70.05 ve 70.06 Tarife pozisyonunda yer alan camlara 3 yıl süre ile Ek Mali Yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız. 

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.