İSLAM KONFENRANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDAKİ TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ

29 Haziran 2022 Tarih 31881 Sayılı Resmi Gazetede “İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) MENŞE KURALLARI ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK” yayımlanmıştır. Yönetmelik 01.07.2022 Tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yönetmelikle anlaşma kapsamında menşe hususu açıklanmıştır. Kullanılacak Menşe Belgesi belirtilmiştir.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasındaki Tercihli Ticaret Sistemi;

  • 28/11/1991 tarihli ve 91/2470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması,
  • 02/05/2008 tarihli ve 2008/13638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Kurulmasına ilişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü
  • 02/11/2009 tarihli ve 2009/15533 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması
  • 25/06/2022 tarihli ve 31877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejim Karar değişikliği
  • 29/06/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Anlaşmaya Taraf Ülkeler

1) Türkiye Cumhuriyeti,

2) Bahreyn Krallığı,

3) Bangladeş Halk Cumhuriyeti,

4) Birleşik Arap Emirlikleri,

5) Fas Krallığı,

6) İran İslam Cumhuriyeti,

7) Katar Devleti,

8) Kuveyt Devleti,

9) Malezya,

10) Pakistan İslam Cumhuriyeti,

11) Suudi Arabistan Krallığı,

12) Umman Sultanlığı,

13) Ürdün Haşimi Krallığı’nı,

Anlaşma kapsamındaki ürünler

İthalat Rejim Kararı Eki I sayılı listede yer alan; 04.06, 04.07, 04.10, 05.11, 06.02, 06.04, 07.01, 07.04, 07.05, 07.08, 07.09, 07.10, 07.11, 07.12, 07.13, 07.14, 08.01, 08.02, 08.04, 08.07, 08.10, 08.11, 08.12, 08.13, 08.14, 09.01, 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09, 09.10, 10.06, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 12.04, 12.05, 12.07, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 13.02, 15.03, 15.07, 15.08, 15.11, 15.12, 15.14, 15.15, 15.16, 15.18, 15.22, 16.02, 18.02, 23.02, 23.05, 23.06, 23.07, 24.01, 35.02 tarife pozisyonunda yer alan bazı ürünler

İthalat Rejim Kararı Eki II sayılı listede yer alan; 72.08, 72.09, 72.11, 72.16 tarife pozisyonunda yer alan bazı ürünler

İthalat Rejim Kararı Eki IV sayılı listede yer alan; 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 03.09, 15.04 tarife pozisyonunda yer alan bazı ürünler

GTİP Tabloları ve ithalat Rejim Kararı Değişikliği Kararına ulaşmak için tıklayınız.