İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ HAKKINDA

04 Temmuz 2022 Tarih 31886 Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5765 sayılı Milletler arası anlaşma ile İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşmasının Eklerini Teşkil Eden Türkiye, Bangladeş, Fas, İran, Malezya, Pakistan ve Ürdün’e Ait İlişik Taviz Listelerinin Onaylanmasına karar verilmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.