İTHALAT İŞLEMLERİNDE MENŞE İSPAT BELGESİ İBRAZI

Son zamanlarda bazı ülke menşeli eşyalara ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük vergi uygulamalarını getirilmiştir. İthalini yaptığınız eşyaların doğru şekilde vergilendirilmesi ve gümrük işlemlerinde aksama yaşanmaması için menşei bilgisinin Gümrük İdarelerine ibrazı gerekmektedir. Bu sebeple ithalat işlemlerinize ait sevkiyatlarınızda eşyaların menşeini gösteren ve / veya vergi indirimi sağlayan;
*Menşe Şahadetnamesi,
*EUR1 Dolaşım Belgesi,
*EUR-MED Dolaşım Belgesi,
*Menşe beyanı,
*Fatura beyanı,
*Tedarikçi beyanı
*Aşağıda örneği bulunan ihracatçı beyanı
ile birlikte gelmesi işlemlerin doğru ve mevzuata uygun şekilde sonuçlanması için gerekmektedir.

Eşyanın AB ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelmesi halinde göndericinin düzenleyeceği “ihracatçı beyanı” tek başına yeterli olacaktır. (Tarım ürünleri ve AKÇT ürünleri hariç) İhracatçı beyanı yerine Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin) de düzenlenebilir. Ülkemizin Serbest Ticaret Anlaşması yaptığı ülkelerden gelmesi halinde anlaşmanın türüne göre menşe ispat belgesi gelmesi gerekmektedir. (Örneğin; Malezya’dan gelmesi halinde menşe beyanı veya fatura beyanı, İsrail’den gelmesi halinde EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı, Güney Kore’den gelmesi halinde fatura beyanı gibi)

Exporter’s Declaration
I, the undersigned, declare that the goods named as ………listed in this invoice…………………. (date and number) originate in………… and produced by…….. (name of the firm) in ……….(name of country)
I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.
Place and Date Name, title and signature

Not: Yukarıdaki “ihracatçı beyanı” gönderici tarafından antetli veya düz kağıda kaşe ve imzalı olarak gönderilmelidir.