İTHALAT REJİM KARARINDA DEĞİŞİKLİK

24 Haziran 2022 Cuma günü 31876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5742 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile;

1)- Ekli I sayılı listede yer alan 12. FASIL başlıklı tablonun (6) numaralı “31/06/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”  Dipnotu “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük %0 olarak uygulanır.” olarak değiştirilmiştir. 12. Fasıllarda yer alan ve 6 no.lu dip notu olan aşağıdaki ürünlerin 31.12.2022 tarihine kadar gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır.

 • 1206.00.91.00.19– Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın): -Diğerleri : –Kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu —Diğerleri
 • 1206.00.99.00.19– Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın):  -Diğerleri:  –Diğerleri —Diğerleri
 • 1207.60.00.00.00– Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın): -Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu
 • 1205.10.90.00.00– Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın): -Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları:  –Diğerleri
 • 1205.90.00.00.00– Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın): -Diğerleri

—————————————————————————————–

2)- İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile Ekli I sayılı listede yer alan 13 ve 15. FASILLAR başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda GTİP’i belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun sonunda (1) numaralı “31/06/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”  Dipnotu “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük %0 olarak uygulanır.” olarak değiştirilmiştir.

——————————————————————————————-

3)- Aşağıdaki GTİP ve tanımları belirtilen ve 31.06.2022 tarihine kadar gümrük vergisi %0 olan 1 no.lu dip notlu ürünler, 31.12.2022 Tarihine kadar gümrük vergisi %0 olarak uygulanmaya devam edecektir.

 • 1507.10.90.00.00– Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş): -Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın): –Diğerleri
 • 1511.10.90.00.00– Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş): -Ham yağ: –Diğerleri
 • 1512.11.10.00.00– -Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları:  –Ham yağlar:  —Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
 • 1512.11.91.00.00– -Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları:  –Ham yağlar: —Diğerleri: —-Ayçiçeği tohumu yağı
 • 1512.11.99.00.00– -Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları: –Ham yağlar: —Diğerleri: —-Aspir yağı
 • 1514.11.90.00.00– -Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları: –Ham yağlar : —Diğerleri
 • 1514.91.90.00.00– Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)  -Diğerleri: –Ham yağlar : —Diğerleri
 • 1515.21.10.00.00– Mısır yağı ve fraksiyonları : –Ham yağ :  —Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
 • 1515.21.90.00.11– Mısır yağı ve fraksiyonları : –Ham yağ —Diğerleri  —-Degum (sakızı giderilmiş) mısır yağı
 • 1515.21.90.00.19– Mısır yağı ve fraksiyonları : –Ham yağ : —Diğerleri  —-Diğerleri

————————————————————————————–

4)- Aşağıdaki GTİP ve tanımları verilen ve 31.06.2022 tarihine kadar gümrük vergisi %0 olan ürünlerden 1 no.lu dip not kaldırılmış olup 01/07/2022 Tarihinden sonra İthalat Rejim Kararında karşılarında belirtilen gümrük vergisine tabi olacaklardır.

 • 1507.90.10.00.00 – Soya yağı ve fraksiyonları (Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar)
 • 1507.90.90.00.00 – Soya yağı ve fraksiyonları -Diğerleri: –Diğerleri
 • 1511.90.11.00.19 – Palm yağı ve fraksiyonları -Diğerleri:–Katı fraksiyonlar:—Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar—-Diğerleri
 • 1511.90.19.00.21 – Palm yağı ve fraksiyonları -Diğerleri.: –Katı fraksiyonlar:—Diğerleri—-Diğerleri:—–Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar
 • 1511.90.19.00.29 – Palm yağı ve fraksiyonları: -Diğerleri :–Katı fraksiyonlar:—Diğerleri—-Diğerleri:—–Diğerleri
 • 1511.90.91.00.00 – Palm yağı ve fraksiyonları -Diğerleri:–Diğerleri:—Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar.
 • 1511.90.99.00.11 – Palm yağı ve fraksiyonları: -Diğerleri: –Diğerleri:—Diğerleri —-Süper olein
 • 1511.90.99.00.19 – Palm yağı ve fraksiyonları -Diğerleri:–Diğerleri:—Diğerleri—-Diğerleri
 • 1512.19.10.00.00 – Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları:–Diğerleri:—Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar
 • 1512.19.90.00.11 – Ayçiçeği tohumu yağı
 • 1512.19.90.00.19 – Aspir yağı
 • 1514.19.10.00.00 – Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları:–Diğerleri :—Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar
 • 1514.19.90.00.00 – Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları -Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları:–Diğerleri :—Diğerleri
 • 1514.99.10.00.00 – Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları -Diğerleri:–Diğerleri —Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar
 • 1514.99.90.00.00 – Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları -Diğerleri:–Diğerleri :—Diğerleri
 • 1515.29.10.00.00– Mısır yağı ve fraksiyonları :–Diğerleri :—Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
 • 1515.29.90.00.00 – Mısır yağı ve fraksiyonları :–Diğerleri :—Diğerleri

Bu değişiklikler 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız