İTHALAT REJİM KARARINDA DEĞİŞİKLİK

25 Haziran 2022 Tarih 31877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejim Kararı eki V sayılı listede değişik yapılmıştır. Karar 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.