İTHALAT REJİM KARARINDA DÜZELTME

25 Haziran 2022 Cumartesi yayımlanan 31877 Sayılı Resmi Gazetede 5742 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında düzeltme kararı yayımlanmıştır. Yapılan düzeltme ile aşağıdaki GTİP’leri belirtilen eşya satırlarına 1 no.lu dipnot eklenmiştir. Böylelikle bu eşyalarda uygulanan %0 Gümrük Vergisi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

  • 1511.90.11.00.19 – Palm yağı ve fraksiyonları -Diğerleri:–Katı fraksiyonlar:—Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar—-Diğerleri
  • 1511.90.19.00.21 – Palm yağı ve fraksiyonları -Diğerleri.: –Katı fraksiyonlar:—Diğerleri—-Diğerleri:—–Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar
  • 1511.90.19.00.29 – Palm yağı ve fraksiyonları: -Diğerleri :–Katı fraksiyonlar:—Diğerleri—-Diğerleri:—–Diğerleri
  • 1511.90.91.00.00 – Palm yağı ve fraksiyonları -Diğerleri:–Diğerleri:—Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar.
  • 1511.90.99.00.11 – Palm yağı ve fraksiyonları: -Diğerleri: –Diğerleri:—Diğerleri —-Süper olein
  • 1511.90.99.00.19 – Palm yağı ve fraksiyonları -Diğerleri:–Diğerleri:—Diğerleri—-Diğerleri

Ayrıca 31.12.2022 Tarihine %0 gümrük vergisi uygulanacak olan 1512.11.91.00.00 GTİP’li Ayçiçeği Tohumu Yağının İthalat Rejim Kararı eki listede %10 olan gümrük vergisi %36 olarak düzeltilmiştir.

Düzeltme kararına ulaşmak için tıklayınız.