İTHALAT YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

31.12.2020 Tarihli 3.üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle mevzuata etkisi zayıflamış 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.