İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere İlave Gümrük Vergisi Kararlarında AB ülkelerinden;

  1. a) A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe Şahadetnamesi eşliğinde gelen AB üye ülke menşeli eşyalardan,
  2. b) AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi ve Tedarikçi Beyanı eşliğinde gelen Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli (Örneğin; İsviçre, Norveç, İzlanda, İsrail, Fas, Mısır) eşyalardan,

İlave Gümrük Vergisialınmaz.

Yukarıda belirtilen kapsamda gelen ithal eşyalara ait düzenlenecek gümrük beyannamelerinde; “İlave Gümrük Vergisi” söz konusu olmaması için düzenlenen belgelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Menşe Şahadetnamesi” nin 3 no.lu hanesinde sadece “European Community (EC)” yazan belgeler Bakanlık talimatıyla kabul edilmemektedir. Bu sebeple bu alanda kesinlikle doğrudan “ülke adı” veya “ülke adıyla birlikte European Community (EC)yazılmalıdır.
  • AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen, ülkemizle serbest ticaret anlaşması (STA) olup çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler (EFTA ülkeleri, İsrail, Mısır, Fas gibi) menşeli eşyalar için düzenlenecek “Tedarikçi Beyanı” veya “Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı”nın sevkiyat belgelerinin (Fatura, Çeki Listesi, Teslimat Notu vb.) üzerinde basılı olmaması, beyanın firma antetli kâğıdı veya A4 kağıdına basılı olması halinde Bakanlık talimatıyla Tedarikçi Beyanı kabul edilmemektedir. Bu sebeple Tedarikçi Beyanlarının yurtdışı firma antetli kâğıdı veya A4 üzerinde değil, yukarıda belirtilen sevkiyat belgelerinden birinin üzerinde yer almalıdır.

Ayrıca, 2424, 2514, 2565 ve 2682 sayılı İthalat Rejimine Ek Karar ile bazı eşyalara uygulanacak İlave Gümrük Vergi oranları Karar Eki Ek-2 liste uygulanırken 30.09.2020 tarihinden sonra EK-1 listede belirtilen İGV oranları uygulanacaktır.

Bir değişiklik olmadığı takdirde, 2429 ve 2430 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile bazı eşyalara geçici olarak uygulanan ve arttırılan İlave Gümrük Vergi oranları 30.09.2020 tarihinden sonra tekrar önceki İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hükümlerinde belirtilen oranlarına geri dönecektir.

Bilginize sunarız.