İTHALATTA BAZI GIDA, MEYVE-SEBZE VE TARIM ÜRÜNLERİ KAYIT BELGESİ UYGULAMASI

24.03.2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2020/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile bazı gıda, sebze ve meyve ve tarım ürünleri ithalatı öncesinde Tekstil Ürünlerinde olduğu gibi Kayıt Belgesi uygulaması getirilmiştir.

Ürünlerin ithalatı öncesi yapılacak kayıt belgesi başvurularında, beyan edilen kıymet, İhracatçı Birliğinin veri bankasındaki kriterler süzgecinden geçerek tespit edilen nihai kıymet kayıt belgesinde görülecektir. Tespit edilen bu kıymet, başvuruda beyan edilen kıymet olabileceği gibi, Ticaret Bakanlığının belirlediği referans ve gözetim kıymetlerine göre arttırılabileceği göz ardı edilmemelidir. Kayıt belgesinde çıkan kıymet Gümrük Beyannamesinde beyan edilecektir.

Kayıt Belgesi uygulaması 08 Mayıs 2020 Tarihi itibariyle başlayacak olup bu tarihten sonra kayıt belgesi almadan ithalat işlemleri mümkün olmayacaktır.

Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi 45 gündür ve sadece tek beyannamede kullanılabilir. Kayıt Belgesi belirlenen ihracatçı Birlikleri tarafından verilecektir. Kayıt Belgesine başvuru yapılmadan önce aşağıdaki belgelerin İhracatçı Birliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

  • Beyan sahibinin imza sirküleri ve Noter Tasdikli Vekaletname orijinali
  • Yeminli Mali Müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” (Her yıl Haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak yapılacak ilk başvuruda aranır.
  • İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. Bu form ihracatçı tarafından doldurularak ilgili ülke makamlarınca onaylanmasını müteakip ilgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan onaylatılacaktır. Konsolosluğumuzun bulunmaması halinde üreticinin bağlı olduğu yurtdışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu 1 yıl geçerlidir. Daha önce usulüne göre düzenlenen ve ihracatçı Birliği tarafından teslim alınan İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde elektronik ortamda ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilir.

Her başvuruda Madde Bilgi Formu düzenlenir.

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Exporter Registiration Formuna ulaşmak için tıklayınız.

İthalatçı Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız.

G.T.P. Eşyanın Tanımı
0703.20 Sarmısaklar
0712.90.90.00.11 Sarımsak
0801.31.00.00.00 Kabuklu (Kaju cevizi)
0801.32.00.00.00 Kabuksuz (Kaju cevizi)
0802.11 Kabuklu (Badem)
0802.12 Kabuksuz (Badem)
0802.31.00.00.00 Kabuklu (Ceviz)
0802.32.00.00.00 Kabuksuz (Ceviz)
0803. Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş)
0902.10.00.00.00 Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’yi geçmeyen hazır ambalajlarda)
0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş)
0902.30.00.00.00 Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg’yi geçmeyen hazır ambalajlarda)
0902.40.00.00.00 Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş diğer çaylar
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (mate)
0904.21.10.00.00 Tatlı Biberler
0904.21.90.00.11 Kırmızı Biber
0904.22.00.00.11 Kırmızı Biber
1202.30.00.00.00 Tohumluk Olanlar (Tohumluk yer fıstığı)
1202.41.00.00.00 Kabuklu (Tohumluk olmayan kabuklu yer fıstığı)
1202.42.00.00.00 Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) (Tohumluk olmayan kabuksuz yer fıstığı)
1204,00.90.00.00 Diğerleri (Tohumluk olmayan keten tohumu)
1205.10.90.00.00 Diğerleri (Tohumluk olmayan düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları)
1205.90.00.00.00 Diğerleri (düşük erusik asitli olmayan rep veya kolza tohumları)
1206.00.91.00.11 Çerezlik olanlar (Tohumluk olmayan kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)
1206.00.99.00.11 Çerezlik olanlar (Tohumluk ve gri beyaz çizgili kabuklu olmayan Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)
1206.00.91.00.19 Diğerleri (Çerezlik ve tohumluk olmayan kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)
1206.00.99.00.19 Diğerleri (Çerezlik, tohumluk ve gri beyaz çizgili kabuklu olmayan Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)
1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tınctorius) tohumu
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı
2008.11 Yer Fıstığı