KABUKLU VE KABUKSUZ YER FISTIĞINDA GÖZETİM KIYMETLERİ DÜŞÜRÜLDÜ.

 08.03.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile Kabuklu ve Kabuksuz yer fıstığında 01.06.2020 Tarihine kadar gözetim kıymetleri düşürülmüştür.

G.T.İP. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet
(ABD Dolar/Ton*)
ESKİ
CIF Kıymet
(ABD Dolar/Ton*)
YENİ
0904.21.10.00.00 Tatlı biberler 2.350 2.350
0904.21.90.00.11 Kırmızı biber 2.550 2.550
0904.22.00.00.11 Kırmızı biber 3.400 3.400
1202.30.00.00.00 Tohumluk olanlar 2.200 2.200
1202.41.00.00.00 Kabuklu 1.900 1.900**
1202.42.00.00.00 Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) 2.750 2.750***
2008.11 Yer fıstığı 2.750 2.750
*Ton: Brüt ağırlık
** 1/6/2020 tarihine kadar 1.500 ABD Doları/Ton olarak uygulanacaktır
*** 1/6/2020 tarihine kadar 2.000 ABD Doları/Ton olarak uygulanacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.