KAMBİYO MUAMELE VERGİSİ DEĞİŞTİRİLDİ.

07 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33.üncü maddesinde belirtilen Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın “binde biri” iken “binde iki” olarak değiştirilmiştir.

İlgili kanun değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.