KAYIT BELGESİ UYGULAMASI

25.12.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Tekstil ürünlerinde Kayıt Belgesi uygulamasına ilişkin 2019/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

2020/9 Sayılı Tebliğde,

  • Tebliğ ekindeki ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların, İthalata ilişkin bilgileri Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kayıt ettirmeleri gerektiği,
  • İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenleneceği,
  • Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte sistem üzerinden iletilmesi gerektiği,
  • Her yıl talep edilen noter onaylı taahhütnamenin sistem üzerinden verileceği,
  • Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formları başvuru sırasında elektronik ortamda doldurulacağı,
  • Ve Madde Bilgi formu başvuruya eklenmesi gereken belgeler arasından çıkartıldığı

görülmüştür.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.