KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Sanayi Sicil Belgesine veya AR-GE belgesine sahip KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılacak BKK listesinde belirtilen makine ve teçhizatın KDV’den istisna olarak ithal edilmesiyle ilgili uygulama tebliği yayınlanmıştır.

Buna göre liste kapsamında yer alan yeni ve kullanılmamış makine için bağlı bulunan vergi dairesine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru neticesinde Vergi Dairesinin düzenleneceği belgeyi gümrük idaresine ibraz ederek ithalat işlemleri KDV ödemeden gerçekleştirilebilecektir. Detaylar için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

KDV uygulama tebliğindeki değişiklik ve detaylar için lütfen tıklayınız.

Daha önceki bilgilendirmemiz için lütfen tıklayınız.