KİLİTLERDE ANTİDAMPİNG VERGİSİNE DEVAM

27.01.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/9 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 8301.40.11.00.00 GTİP’de yer alan “silindirli kapı kilitleri”, 8301.40.19.00.11 GTİP’de yer alan “soğuk hava depolarına mahsus kapı kilitleri”, 8301.40.19.00.19 GTİP’li “elektronik ve elektromanyetik olmayan diğer kilitler”, 8301.60.00.00.11 GTİP’li “kapı kilidi silindirleri” ve 8301.60.00.00.19 GTİP’li “kapı kilitleri için kilit kasası” eşyaları için “Çin” menşeli olanlara uygulanan 4 $/kg Dampinge karşı önlem vergisinin devam edilmesine karar verilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.