KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

08 Eylül 2021 Tarih 31592 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Kozmetik Yönetmeliğinin EK II, EK III, EK IV, EK V ve EK VI’ sı değiştirilmiştir.

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin EK II, EK III, EK IV, EK V ve EK VI’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.