KUZEY İRLANDA AB ÜYE ÜLKELER ARASINA ALINDI

07 Mayıs 2021 Tarih 31477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3946 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 23.08.2006 Tarih 2006/10895 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine; “Kuzey İrlanda” ibaresi eklenmiştir.  Bu ekleme 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.