MAKARNA, BULGUR ve BUĞDAY İRMİĞİ İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNE ALINDI

1 Haziran 2021 tarihli 31498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İHRACAT 2021/4 SAYILI İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No: İhracat 2006/7’de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ) ile İhracı Kayda bağlı Mallar Listesine 43-45 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

43- Makarna (GTP: 1902) (Söz konusu gtp’nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle vb. tüm ürünler dahil)

44- Bulgur (GTP: 1904.30)

45- Buğday İrmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları GTP: 1103.11)

Değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

2006/7 Sayılı Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.