MALEZYA MENŞELİ KAKAO YAĞINA (KATI VE SIVI) DAMPİNG SORUŞTURMASI

27.01.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/11 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 GTİP’li Kakao yağı (Katı ve sıvı) ürünü için damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.