MENŞE ŞAHADETNAMELERİ HAKKINDA

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 Tarih 20117910-180.05 sayılı yazısı ile AB ülkelerinden ithal edilen eşyaların herhangi bir ticaret politika önlemi veya Ek Mali yükümlülük gibi yükümlülüklerinin bulunmaması halinde ibraz edilen Menşe Şahadetnamelerinin menşe ülke hanesinde, menşe ülke adı yer almadan “EU” veya “European Union” gibi Avrupa Birliğini ifade eden ibarelerin herhangi birinin bulunması durumunda menşe şahadetnamelerinin kabul edilebileceği ifade edilmiştir.

Bu bilgi doğrultusunda, işlemlerde sorun yaşanmaması için Menşe Şahadetnamelerinin menşe ülke alanına;

1)- Mümkünse sadece menşe ülkenin adının yazılması,

2)- Mümkün değilse menşe ülke adı ile birlikte Avrupa Birliğini ifade eden “EU” veya “European Union” ibaresinin birlikte yazılması,

3)- Buda mümkün değilse ve ithal eşyasına AB üye ülkelerinin herhangi birine ticaret politika önlemi veya Ek Mali Yükümlülük uygulanmaması halinde yalnızca “EU” veya “European Union” ibarelerinin yazılması

Mevzuata uygun olup bu şekilde gelen menşe şahadetnameleri Gümrük İdarelerince kabul görecektir.

Bilgilerinize sunulur.