OKSB İÇİN GEREKEN ÖZEL KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’ te Gümrük Yönetmeliğinin 24.üncü maddesinin 1/b bendinde belirtilen on beş işçi, otuz işçi olarak değiştirilmiştir.

Onaylanmış Kişi Statüsü için gereken özel koşullar

MADDE 24- (1) Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23.üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki özel koşulları da sağlaması gerekir: b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az (on beş) otuz işçi istihdam ediyor olması. (03.01.2019 Tarih 30644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik)