30.05.2022 Tarih 31851 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 7) yayımlanmış olup ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE değişiklik yapılmıştır.

Tebliğde özetle;

  • Bazı tanımlar değiştirilmiştir.
  • Geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi ifadesi, bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi olarak değiştirilmiştir. (01.01.2023’de yürürlüğe girecektir.)
  • Gümkart ifadesi kaldırılmıştır.
  • Statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannamelerinin sonradan kontrolünün Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
  • Yetkili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin eşyanın çıkışından sonra yapacağı beyan kontrolüne ilişkin maddeler kaldırılmıştır.
  • Statü Sahibi firmaların İdarenin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmaması, beyan aykırılığı durumlarında usulsüzlük cezası 8 kat olarak uygulanacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.