OZONOTERAPİ, OKSİJENOTERAPİ, AEROTERAPİ, SUNİ TENEFFÜS VEYA DİĞER TERAPİK TENEFFÜS CİHAZLARININ İTHALİNDE İGV KALDIRILDI.

25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 06.12.2018 Tarih 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın eki tablosunda yer alan 9019.20.00.00.18 GTİP’li “Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları” söz konusu tablodan çıkartılmıştır.

Böylelikle 9019.20.00.00.00 GTİP’de yer alan “Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazlarının ithalinde alınan %13 İGV bu karar ile kaldırılmıştır.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.