PALM SUPEROLEİN, FINDIK YAĞI VE PAMUK YAĞI KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Nisan 2020 Tarih 31112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TGK Bitki Adı ile anılan Yemeklik Yağlar Tebliği 2012/29 sayılı Tebliğde Değişiklik yapılmasına dair 2020/8 sayılı Tebliğ ile Fındık yağı ve Pamuk yağı kriterleri ile “Palm süperolein”e ait değerlerde  değişiklik yapılmış olup ,  Palm superolein’e ait eski ve yeni değerler aşağıda verilmiştir.

ESKİ DEĞER =  Yoğunluk (40° C’de)   = 0,897-0,920
YENİ DEĞER =  Yoğunluk (40° C’de)   = 0,886-0,900

ESKİ DEĞER =  Kırılma İndisi (25° C’de)   = 1,463-1,465
YENİ DEĞER =  Kırılma İndisi (40° C’de)   = 1,459-1,460

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.