RESMİ GAZETE HABERLERİ

11.06.2021 Tarihli 31508 sayılı Resmi Gazetede aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.

Bazı Tarım ürünleri ithalatı öncesinde alınan kayıt belgesi başvurularında Konsolosluk tasdikli İhracatçı – Üretici Bilgi formu istenmeye başlanmıştır. detaylar aşağıda verilmiştir. Sorularınız için Müşteri Temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

KAYIT BELGESİ UYGULAMALARI 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

Bilgi notu: Bu tebliğ ile 2020/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup 07.03,.07.12, 08.01, 08.02, 08.03, 08.13, 09.02, 09.03, 09.04, 12.02, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 15.12, 20.08 tarife pozisyonundaki eşyalara kayıt belgesi uygulaması devam etmektedir. Tebliğ 11.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Ek 2-C’de yer alan İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (Exporter-Producer Information Form) ithal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politika önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın ithalat şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda talep edilebilecektir. Tebliğin Ek2-C bölümünde yer alan İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formun tüm sayfalarında firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca resmi kurumun imzası Türk konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurum içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı bölüm 5’de yer alacaktır. Gelişmeler takip edilmektedir.

 Tebliğ ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

KAYIT BELGESİ UYGULAMALARI

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

Bilgi notu: Bu tebliğ ile 2013/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup 03.02, 03.03, 03.04, 03.06, 03.07, 16.04, 16.05 tarife pozisyonundaki bazı eşyalara kayıt belgesi uygulaması devam etmektedir. Tebliğ 11.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Ek 2-C’de yer alan İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (Exporter-Producer Information Form) ithal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politika önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın ithalat şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda talep edilebilecektir. Tebliğin Ek2-C bölümünde yer alan İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formun tüm sayfalarında firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca resmi kurumun imzası Türk konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurum içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı bölüm 5’de yer alacaktır. Gelişmeler takip edilmektedir.

Tebliğ ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

KAYIT BELGESİ UYGULAMALARI

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

Bilgi notu: Bu tebliğ ile 2019/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup 06.02, 06.03 tarife pozisyonundaki tarife pozisyonundaki eşyalara kayıt belgesi uygulaması devam etmektedir. Tebliğ 11.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca Ek 2-C’de yer alan İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (Exporter-Producer Information Form) ithal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politika önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın ithalat şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda talep edilebilecektir. Tebliğin Ek2-C bölümünde yer alan İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formun tüm sayfalarında firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca resmi kurumun imzası Türk konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurum içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı bölüm 5’de yer alacaktır. Gelişmeler takip edilmektedir.

Tebliğ ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilgi notu: Bu yönetmelik ile İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Gümrük sürecinde bir değişiklik söz konusu olmayıp işlem bazlı kontrollerin yapılması gerekmektedir.  

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilgi notu: Bu yönetmelik Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Gümrük sürecinde bir değişiklik söz konusu olmayıp işlem bazlı kontrollerin yapılması gerekmektedir.