SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURUSU

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı 07.02.2022 Tarihli duyurusunda;

2019/44 sayılı Genelge ile 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Türkiye’de İmal Edilen Tıbbi Müstahzarların Terkibinde Bulunan İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri, İlaç Hammaddeleri Üretiminde Kullanılan Maddeler ile Tıbbi Müstahzarların Gümrük Vergisi ve İthalde Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonundan Muaf olarak İthal Edilmesine Dair Karar) çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu düzenlenen İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesini daha önce Tek Pencere Sistemine alındığını belirterek “Yerli imali bulunan Türkiye’de imal edilen tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham maddeleri ile ilaç ham maddeleri üretiminde kullanılan maddelere 1041 kodu ile belge düzenleme uygulamasına 14.02.2022 tarihinden itibaren devam edilmeyeceğini”  yerli imali bulunmayan veya yerli imali bulunup da ülkenin yıllık ihtiyacı olan yurt içi ihtiyacını karşılamadığı tespit edilen durumlarda Türkiye’de imal edilen tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç hammaddeleri ile ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddelere 1042 kodu ile “İlaç Ham Maddesi Muafiyet Belgesi” düzenlenmeye devam edileceğini bildirmiştir.

1041 TPS-SB-TİTCK-İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi(Yerli Üretim Bilgilendirme Yazısı)
1042 TPS-SB-TİTCK-İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.