AB ÜLKELERİNDEN GELEN EŞYALAR İÇİN MENŞE BELGESİ İBRAZ ZORUNLULUĞU 

14.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ek mali yükümlülük konulu 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 22.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmış olup karar içeriği 23.07.2018 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli aşağıda belirtilen fasıllardaki eşyaların AB ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde “EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK” tahsil edilecektir.

Ek mali yükümlülük; İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan eşyayı kapsamaktadır.  [93. üncü fasıl, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri ve tarım ürünleri (5, 9, 13 ila 15,17 ila 22, 24 ve 44 ila 46. fasıllar) hariç]

Netice itibariyle, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım belgesi eşliğinde gelecek eşyalar için 23 Temmuz 2018 tarihinden sonra geçerli olmak üzere menşe ispat belgelerinin (Menşe şahadetnamesi, İhracatçı beyanı, Tedarikçi beyanı) ibraz edilmesi gerekmektedir.

SIRA
NO.
MENŞE NOT EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
MİKTARI
A- ENDONEZYA Diğer ülkeler GV ile Gelişme Yolundaki Ülkeler GV arasındaki fark kadar
B- HİNDİSTAN 25,27,28,50 ila 60, 71 ila 76, 78, 79, 81 ila 83, 87 ila 89. fasıllar hariç) Diğer ülkeler GV ile Gelişme Yolundaki Ülkeler GV arasındaki fark kadar
C- UKRAYNA – VIETNAM Diğer ülkeler GV ile Gelişme Yolundaki Ülkeler GV arasındaki fark kadar
Ç- SRİ LANKA Sadece 61 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için Diğer ülkeler GV ile Gelişme Yolundaki Ülkeler GV arasındaki fark kadar
D- BANGLADEŞ Sadece 50 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için Diğer ülkeler gümrük vergisi oranında
E- KAMBOÇYA Sadece 61 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için Diğer ülkeler gümrük vergisi oranında
F- ETİYOPYA Sadece 5209.42 GTİP eşya için Diğer ülkeler gümrük vergisi oranında
G- NEPAL Sadece 5509.21, 5509.22 ve 5509.51 GTİP’li eşya için Diğer ülkeler gümrük vergisi oranında
Ğ- BOLİVYA, CAPE VERDE, MOĞOLİSTAN, PARAGUAY, PAKİSTAN Pakistan ülkesi için 42 ve 43. fasıllar ile 50 ila 63.fasıllar hariç) Karar ekli listede belirtilen eşyalar için Gelişme Yolundaki Ülkeler gümrük vergisi oranında
H- PAKİSTAN Sadece 42 ve 43. fasıllar ile 50 ila 63.fasıllar kapsamı eşya için Diğer ülkeler gümrük vergisi oranında

Detaylar için lütfen TIKLAYINIZ