SANAYİCİ FİRMALARA MAKİNE TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 7201 Sayılı Kanunun 8.inci maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39. Maddesinde belirtilen 31/12/2019 tarihi, 31/12/2022 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte AR-GE belgesine sahip ve/veya Sanayi Sicil Belgesine haiz KDV mükelleflerinin imalat Sanayiinde kullanılmak üzere 2018/11674 sayılı Kararname ekinde GTİPleri verilen yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2022 Tarihine kadar KDV’den müstesnadır.

İlgili Kanun değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.