ŞEKER İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILDI. GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI.

27 Mayıs 2022 Cuma günlü 31848 sayılı Resmi Gazetede Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 5615 sayılı Cumhur Başkanı Kararı ile Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Özetle;

  • 01 tarife pozisyonunda yer alan kamış veya pancar şekerinden mamul şeker için 400.000 Ton tarife kontenjanı miktarı açılmıştır.
  • Tarife kontenjanı dönem sonu 15.10.2022 Tarihidir.
  • Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi %0 olarak ve varsa ek mali yükümlülükler %0 olarak uygulanacaktır.
  • Tarife kontenjanı için İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithal lisansı düzenlenir. Düzenlenecek İthal lisansları 15.10.2022 tarihine kadar geçerlidir.
  • İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.
  • Tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılacaktır.

 

  • Şeker özelinde başvuruda ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıda verilmiştir.
  1. GÜNCEL SİCİL TASDİKNAMESİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ
  2. ŞEKER İLE İLGİLİ TÜM VERİYİ AYRINTILI İÇEREN KAPASİTE RAPORUNUN BİR SURETİ
  3. BİR ÖRNEĞİ EK-3’TE YER ALAN VE FİRMAYI TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ TEMSİLCİ VEYA TEMSİLCİLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLAN FAALİYET FORMU

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılacaktır. Tarife kontenjanı başvurusu yapılmasını talep etmeniz halinde, Müşteri Temsilciniz sistemi üzerinden başvuru için gerekli belgeleri gönderecektir.

Resmi Gazetede yayımlanan Karara ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.