ŞEKER KOTALARI VE ŞEKER PİYASASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

05 Haziran 2021 Tarihli 31502 Sayılı Resmi Gazetede; 4079 Sayılı Şeker Piyasası İzleme ve Denetim Yönetmeliği, 4080 Sayılı Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliği ve Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Şeker Piyasası İzleme ve Denetim Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4079)

Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 4080)

Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliği

Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik