SERBEST BÖLGELER UYG. YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

29 Ocak 2022 Tarihli 31734 Sayılı Resmi Gazetede SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlanmış olup gümrük işlemlerine ait önemli bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Serbest Bölge işleticilerinin finansal olarak rahatlamasına yönelik değişiklerin olduğu bu yönetmelik değişikliğinde dikkat çeken en önemli değişiklik yeni kurulacak serbest bölgelerde, bölge kurucu ve işleticisince kiraya verilen hazine taşınmazlarının kira bedellerinin 20 yıl süreyle %63’ü yerine %40’ının hazineye aktarılacağının belirtilmiş olmasıdır. Bilgilerinize sunarız.

Değişiklik yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.