SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün 24/06/2022 tarihli E-37518347-045.99-1314528 Sayılı yazısında özetle;

Türkiye’de yerleşik şirketlerin serbest bölgede bulunan şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin olduğu şirketlerin, belirli sözleşmeleri döviz cinsinden, veya dövize endeksli olarak akdedemeyeceğine ilişkin kural kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirileceği, bununla birlikte, Türkiye’de kanuni bir yerleşim yeri bulunmayan ve yalnızca serbest bölgede faaliyet gösteren şirketlerin, dışarıda yerleşik olarak kabul edileceği belirtilerek; Serbest bölgede faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik sayılan şirketlerin, serbest bölge sınırları dışında Türkiye’de yerleşik bir firma ile akdedeceği menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.