ŞİRKETİMİZİN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA DUYURUSU

Şirketimize teslim edilen ve gerçek kişilerin bilgilerini içeren her türlü bilgi ve belgeler yürürlükteki mevzuat ve ISO-27001 Bilgi Güvenliği Sistemi kapsamında muhafaza edilmekte olup yasal saklama süreleri geçtiğinde imha edilmektedir. Vekaletname kapsamında verilen yetki doğrultusunda hizmetlerimiz için gerekli ve zorunlu olan durumlar dışında üçüncü kişilerle bilgi ve belge paylaşımı yapılmamaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununda hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olan durumlarda ilgili kişilerden açık rıza alınmadan işlemlerin yürütüleceği hüküm altına alınmış olup Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28.06.2018 Tarih ve 2018/68 sayılı Kararına istinaden 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri “Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

Bilginize sunarız.

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.