TARİFE KONTENJANI KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK

31 Aralık 2021 Tarih 31706 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 5057 SAYILI KARAR ile

Tunus, Fas, İsrail, Karadağ, Filistin, Morityus, Azerbaycan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ülkelerinden ikili anlaşmalar çerçevesinde Tarife Kontenjanı kapsamında bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında Ek Mali Yükümlülük vergileri değiştirilmiştir.

İlgili Karara Ulaşmak için tıklayınız.