TARIM KAPSAM DIŞI YAZISI HK.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.07.2022 Tarih E-21817801-622.01-6077373 sayılı kapsam Dışı Yazısı hak. konulu yazısında 2022/5 sayılı Ürün Güvenliği Tebliği eki Ek-2 listede yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak ürünler için doğrudan gümrük beyannamesine muafiyet kodu girilerek işlemlerin tamamlanması gerekmekte olup ilave olarak Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlığımıza ön bildirim yapılmamalı veya kapsam dışı yazısı başvurusunda bulunulmaması gerektiği ifade edilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.