TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINDA BULGARİSTAN DENETİMLERİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 12.05.2022 Tarih E-63534806-452.01-00074548550 sayılı yazısında özetle;

Ülkemizden Avrupa Birliğine gerçekleştirilen tarım ürünleri ihracatı kapsamında Bulgaristan’da 2017/625 sayılı AB Regülasyonu çerçevesinde bitki sağlığı ve veterinerlik kontrolü ile 2019/1793 sayılı AB Regülasyonu çerçevesinde Kapitan Andreevo Sınır Kapısında gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin olarak Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; son dönemde başta veterinerlik ve bitki sağlığı kontrolleri alanında olmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısında yolsuzlukla mücadele kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığı belirtilmekte olup, bu minvalde Bulgar Makamları ile Tarım ve Orman Bakanlığımız yetkililerinin de katılımıyla çeşitli temaslarda bulunulduğu belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Eurolab’in halihazırda akredite ve resmi bir laboratuvar olmasına karşılık 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle bu firmanın mevcut resmiyetinin ortadan kalkmış olacağı ve bu tarihten itibaren yapılacak analizlerin Gıda Güvenliği Ajansı bünyesindeki kamu laboratuvarında gerçekleştirileceğinin ifade edildiği belirtilerek, geçiş sürecindeki işlemlerin aşağıdaki şekilde olacağının değerlendirildiği kaydedilmektedir.

  • Bulgar tarafınca 20 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak geçiş sürecinin maksimum 3 ay içerisinde tamamlanacağının öngörüldüğü, geçiş sürecinin belirtilen tarihten daha evvel başlatılması halinde Müşavirliğimize bilgi verileceği,
  • AB Regülasyonları kapsamında öngörülen kontrol sıklığı oranı dikkate alınarak belirlenen tırlardan numunelerin Gıda Güvenliği Ajansı yetkili personelince alınacağı,
  • Numunesi alınan tırların sahada trafiği yavaşlatmayacak şekilde belirlenen bekleme alanına alınacağı (laboratuvarda günlük 20 ila 30 tırın analize tabi tutulduğu dikkate alınarak alan belirlemesi yapıldığı),
  • Alınan numunelerin belirli aralıklarla (günde 3-4 kez) hızlı kargoyla Sofya’da bulunan devlet laboratuvarına iletileceği,
  • Sofya’da yer alan laboratuvara personel takviyesi yapılacağı ve laboratuvarın 7/24 esasıyla çalışmasının sağlanacağı,
  • Analiz sürecinin maksimum 16 saat içerisinde tamamlanacağı (halihazırda analiz işlemlerinin 3-4 saat içerisinde tamamlandığı göz ününde bulundurulduğunda geçiş süresi boyunca 12 saatlik bir gecikme beklendiği),
  • Eylül ayı itibariyle bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizinin Kapitan Andreevo Sınır Kapısında mevcut yerinde Gıda Güvenliği Ajansınca işletilecek devlet laboratuvarında yapılmaya başlanılacağı,
  • 16 saat sınır kapısında beklemek istemeyen tırların belge kontrolünün Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Gıda Güvenliği Ajansı yetkililerince gerçekleştirileceği ve gerekli analizlerin varış ülkesinde yapılmak üzere tırın yoluna devam etmesine müsaade edilebileceği

ifade edilmektedir.

 

Ayrıca, yeni süreçte Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı nezdinde Türk firmalarını “yükten sorumlu kişi” sıfatıyla temsil edecek birden çok firmanın olacağı ve böylelikle firmalarımızca çalışılacak aracı firmanın seçilebileceği ve yaratılan rekabet ortamında daha makul ücretlerin oluşmasının beklendiği belirtilmektedir.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.