TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN 2016/1 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Söz konusu genelgenin geçici 4 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen 31.07.2021 tarihi 31.10.2021 tarihi olarak değiştirilmiştir. 28.07.2021 tarihinde yapılan değişiklikle DİİB kapsamında; Ayçiçek tohumu veya ham ayçiçeği yağı, yağlık aspir tohumu veya ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilmektedir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. Anılan tarihe kadar ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.