TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN 2016/1 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Söz konusu genelgenin geçici 4.ve 6.maddelerinde belirtilen 30.06.2021 tarihi 31.07.2021 tarihi olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle DİİB kapsamında; Ayçiçek tohumu veya ham ayçiçeği yağı, yağlık aspir tohumu veya ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilmektedir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:28/06/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.
 GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:28/06/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.