26 ARALIK 2016 TARİH (İHRACAT: 2016/1) TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Genelgenin 7.nci maddesinin 1.inci fıkrası 31.05.2021 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ HALİ Buğday / a) Genel Esaslar

İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DİR kapsamında buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur, aşurelik buğday ve hazır/anında noodle ihracatı yapılır.

Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (durum buğdayı – GTİP: 1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınır. Ancak, Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta, buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda makarna ve/veya şehriye ihracatı yapılması, ihraç ürününün bünyesinde azami %30 oranında “adi buğday” kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve adi buğdaydan üretilen makarna ve şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.

—————————————————————————————————————————————-

YENİ HALİ Buğday  / a) Genel Esaslar

İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DİR kapsamında buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur, aşurelik buğday ve hazır/anında noodle ihracatı yapılır.

(Değişik: 31/05/2021) Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (durum buğdayı – GTİP: 1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınır. Ancak, Afrika ülkeleri, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Güney Amerika ülkelerine yapılacak ihracatta, buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda makarna ve/veya şehriye ihracatı yapılması, ihraç ürününün bünyesinde azami %100 oranında “adi buğday” kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve/veya adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve/veya adi buğdaydan üretilen makarna ve/veya şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.”

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız