TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN 2016/1 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Söz konusu genelgenin geçici 4 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen 31.10.2021 tarihi 31.12.2021 tarihi olarak değiştirilmiştir. 25.10.2021 tarihinde yapılan değişiklikle DİİB kapsamında; Ayçiçek tohumu veya ham ayçiçeği yağı, yağlık aspir tohumu veya ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilmektedir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. (01/08/2021-31/10/2021 tarihleri arasında ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.)

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.