TARIM VE ZİRAİ KARANTİNA BAŞVURU ÜCRETLERİ HK.

Tarım İl Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri 2020 Yılı Birim Fiyat Listesi ve Zirai Karantina ve Zirai Mücadele Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri 2020 Yılı Birim Fiyat Listesi, ekte sunulmuş olup Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Yılı başvuru ücretlerinin bazı kalemlerine yüksek miktarda zam uyguladığı görülmüştür. Genel kalemler için karşılaştırmalı tablo aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

BAZI KALEMLER İÇİN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURU ÜCRETLERİ 2019 YILI 2020 YILI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

HİZMET KALEMİ 2019 YILI
ÜCRETLERİ
2020 YILI
ÜCRETLERİ
ARTIŞ
(%)
Ürün Bildirim inceleme bedeli 215,00 TL 1.000,00 TL 365,12%
Hayvan ve Hayvansal Ürün Kontrol Belgesi Onaylanması Hizmet Bedeli 500,00 TL 650,00 TL 30%
Gıda, Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler İle Yem İthalatı İzinleri (Gemi ve Silo hariç) 293,00 TL 200,00 TL (sevkiyat bildirim inceleme ücreti) + 350,00 (Gıda, Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler İle Yem İthalatı İzinleri )TL + 20,00 TL (yol ücreti) 94,54%
Takviye Edici Gıda İnceleme Hizmet Bedeli 1.775,00 TL 2.250,00 TL 26,76%
Takviye Edici Gıda Onay Bedeli 5.325,00 TL 6.750,00 TL 26,76%
İhracat Sağlık Sertifika Başvuru Ücreti 105,00 TL 110,00 TL 4,76%

Maliyetlerin artmasıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak başvuruların sorunsuz bir şekilde kabul edilmesi ve eksiklik veya hata sebebiyle iptal edilmemesi için;

  •  Ürün bildirimleri için gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz, okunaklı ve mevzuata uygun şekilde temin edilmesini,
  • İthali planlanan gıda ürünlerinin Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak ürün bildirimlerinde sorun yaşanmaması için sevkiyat başlamadan önce bilgi ve belgelerin tarafımıza gönderilmesi ve kontrol onayımızdan sonra sevkiyatın planlanmasını,
  • Sevkiyat bildirimlerinin eşya geldikten sonra yapılması, acil durumlarda sevkiyat bildirimlerinin yapılmasının talep edilmesi halinde kesin araç varış tarihinin belirtilmesini,

                                                                                                                               önemle rica ederiz.  Bilginize sunarız.

TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2020 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ZİRAİ KARANTİNA VE ZİRAİ MÜCADELE MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2020 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ