TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

09 Haziran 2021 Tarihli 31506 Mükerrer Resmi Gazetede Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.