TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

31 Aralık 2019 Tarih 30995 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup tasfiye konusunda Gümrük Kanununa derç edilen (CIF kıymetin %1, %3 ve %10 konusu) değişiklikler ve  yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

İlgili Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız